contact-us הודעה מהירה

הפטר ממזונות או מקנסות במקרים מיוחדים

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מאפשר לכם ליהנות מהפטר לחובות שונים שצברתם,  למעט חובות שנוצרו בדרך מרמה, עבירה, קנסות או כאשר מדובר בחוב מזונות.

עם זאת, לכל כלל יש יוצא מן הכלל.

סעיף 175 ב' בחוק חדלות פירעון נותן שיקול דעת רחב לשופט או לרשם – ומאפשר להם בנסיבות חריגות כמובן, להורות שההפטר יחול גם על חובות מסוג מזונות או קנסות.

רוצים דוגמא??? בבקשה!!!

חוב המזונות ישן והילדים כבר בגירים? ייתכן שאתם זכאים להפטר מחוב זה!

רוצים דוגמא נוספת??? אתם משלמים מזונות לאֶקס או האֶקסית שלכם, אבל הילדים מתגוררים אצלכם – יש סיכוי שתקבלו הפטר!

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שהחליף את צו כינוס הנכסים, הוא הצעד הראשון שלכם בהליך חדלות...

להמשך קריאה

היתר להפעלת עסק בהליך חדלות פירעון

יכולת ההשתכרות בהליך חדלות פירעון חיונית לשיקום הכלכלי שלכם ולהחזר החובות שצברתם. לכן, לכל החלטה כלכלית יש לקבל את...

להמשך קריאה

היתר לפתיחה וניהול חשבון בנק בהליך חדלות פירעון

יש לכם חובות ואתם עושים הכול כדי להתחמק מהליך חדלות פירעון,  כי אתם חוששים שלא יאפשרו לכם לפתוח...

להמשך קריאה

היתר לשימוש בכרטיס חיוב מידי

נכנסתם להליך חדלות פירעון? כחלק מהתהליך יחולו עליכם מגבלות שונות שנועדו למנוע מכם להגדיל את החובות שלכם: איסור יציאה מן...

להמשך קריאה

נקלעתם לחובות? צריכים ליווי משפטי לעסק שלכם?

מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם