contact-us הודעה מהירה

היתר לפתיחה וניהול חשבון בנק בהליך חדלות פירעון

יש לכם חובות ואתם עושים הכול כדי להתחמק מהליך חדלות פירעון,  כי אתם חוששים שלא יאפשרו לכם לפתוח ולנהל חשבון בנק?

יש לי חדשות בשבילכם!

חוק חדלות פירעון החדש מציב בראש סדר העדיפויות את השיקום הכלכלי שלכם ונועד לאפשר לכם לנהל חיים נורמטיביים ולחיות בכבוד.

לכן, במסגרת הליך חדלות הפירעון החדש, מותר לכם לפתוח ולנהל חשבון בנק בלי שהנושים יוכלו לעקל אותו!

עם חשבון הבנק תנהלו הוראות קבע, תפקידו ותמשכו כספים, אבל תהיו חייבים לשמור תמיד על יתרת זכות – בלי לשקוע במינוס.

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שהחליף את צו כינוס הנכסים, הוא הצעד הראשון שלכם בהליך חדלות...

להמשך קריאה

היתר להפעלת עסק בהליך חדלות פירעון

יכולת ההשתכרות בהליך חדלות פירעון חיונית לשיקום הכלכלי שלכם ולהחזר החובות שצברתם. לכן, לכל החלטה כלכלית יש לקבל את...

להמשך קריאה

היתר לשימוש בכרטיס חיוב מידי

נכנסתם להליך חדלות פירעון? כחלק מהתהליך יחולו עליכם מגבלות שונות שנועדו למנוע מכם להגדיל את החובות שלכם: איסור יציאה מן...

להמשך קריאה

הפטר ממזונות או מקנסות במקרים מיוחדים

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מאפשר לכם ליהנות מהפטר לחובות שונים שצברתם,  למעט חובות שנוצרו בדרך מרמה, עבירה,...

להמשך קריאה

נקלעתם לחובות? צריכים ליווי משפטי לעסק שלכם?

מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם